Historia stowarzyszenia

JUG Łódź nieformalnie działał w Łodzi od 2008 roku. Zawiązanie łódzkiego JUGa było inspirowane konferencją Javarsovia 2008 i osobą Jacka Laskowskiego, który organizował Warszawski JUG.

Pierwsze spotkania odbywały się na FTIMSie w nowym budynku Lodex, później przenieśliśmy się w gościnne progi wydziału DMCS i sali A2. 

Rytm spotkań JUGa wyznaczały rok akademicki i wakacje. JUG zasypiał na wakacje oraz reaktywował się regularnie po wakacjach.

W 2011r zwróciliśmy się o dotację z Urzędu Miasta Łodzi na organizację konferencji o technologiach mobilnych. Urzędnicy bylli nawet zaintersowani, ale zaznaczyli, że nie mogą rozmawiać z osobami prywatnymi tylko z osobą prawną: spółką, przedsiębiorstwem lub stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie wydawało się nam czymś najbardziej osiągalnym ponieważ do jego założenia potrzeba 20 osób a koszty rejestracji dla stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej są darmowe.

W dniu 14.07.2011r dzięki Patrycji Czarnul-Gutowskiej udało się przeprowadzić zebranie, na którym 20osób założyło Stowarzyszenie JUG Łódź.

31.07.2011r złożyliśmy dokumenty rejestracyjne w sądzie gospodarczym w Łodzi.

14.11.2011r Stowarzyszenie JUG Łódź zostało wpisane do rejestru KRS.

22.11.2011r zorganizowaliśmy konferencję o technologiach mobilinych pod nazwą Mobilization (nazwę wymyślił Marcin Piczkowski).
Comments