Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia JUG Łódź to organ kierujący stowarzyszeniem i reprezentujący je wobec innych podmiotów.
Zarząd działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia tworzy 5 osób:
Marek Defeciński (prezes)
Mariusz Saramak (wiceprezes)
Wojciech Młynarczyk (sekratarz)
Rafał Lenarczyk (członek zarządu)
Krzysztof Telka (członek zarządu)

W kadencji 2011.10-2014.05 w Zarządzie Stwowarzyszenia zasiadali:
Marek Defeciński (prezes)
Mariusz Saramak (wiceprezes)
Marek Strejczek (sekretarz)
Wojciech Młynarczyk (członek zarządu)
Przemysław Różycki (członek zarządu)

Dodatkowo zarząd zajmuje się prawnymi aspektami działania stowarzyszenia (np. rozliczeniem podatku).
Comments