Warsztaty‎ > ‎PlayFramework‎ > ‎

WebServices

 1. Stworzyć przykładowego Jsona
 2. Ćwiczenia z Jsonem w worksheet
  1. Parsowanie i odnajdywanie informacji
  2. Konwersje do typów scali
  3. Konwersje do Optional
  4. Walidacja Jsona w trakcie parsowania
  5. Tworzenie Jsona z istniejących danych
  6. Automatyczne konwersje Klasy<-->Json przy pomocy Writes i Reads
  7. Generowanie konwerterów przy pomocy makr
 3. Przykład praktyczny w Play
  1. oczywiście z testami
Cześć druga : konsumpcja webserwisów

 1. Tworzymy drugą aplikację play, która będzie konsumowała usługę stworzoną w części pierwszej.
 2. Wysyłamy przykładowy request Jsonem
 3. Ćwiczenia z Future i przetwarzaniem asynchronicznym
  1. Symulacja wywołania jednego serwisu asynchronicznie
  2. Dwa serwisy asynchronicznie jeden po drugim
  3. Dwa serwisy i wyświetlamy jedynie wynik pierwszego skończonego
  4. Obsługa faili
 4. jak czas pozwoli to pełny przykład z wywołaniem każdem usługi
Comments